Förlagets beskrivning

Studio Svenska har ett klassiskt innehåll som följer såväl undervisningstradition som kursplan och är kombinerat med ett modernt kritiskt tänkande.

Litteraturen är en viktig del i elevernas språkliga och kulturella utveckling och litteraturen har därför fått en framträdande plats.

I början av varje kapitel finns en informationsruta där det står vad eleverna kommer att lära sig i kapitlet. Avsnitten i grundboken avslutas med uppgifter.