Förlagets beskrivning

Strike Gold är ett läromedel för Engelska 5. Det tar fasta på sättet att ta till sig engelska som finns i Solid Gold, men på en mer grundläggande nivå. Strike Gold har samma författare som Solid Gold, och är också uppbyggd kring genrepedagogik. Digitalt läromedel Här finns alla texter inlästa med autentiskt tal och textföljning. I det digitala läromedlet ingår också självrättande grammatik-, uttals- och ordövningar för mängdträning samt fördjupningsdelar.