Förlagets beskrivning

Skriv i nivåer S består av arbetsböcker i svenska med mycket långsam progression för elever från 7 till 11 år, men kan givetvis användas även av äldre elever i mån av behov. Varje bok har 48 sidor. Formatet är A4.

Materialet har en lugn och tydlig struktur med liknande layoutlösningar på sidorna. En del av materialet är hämtat från Stjärnsvenska. De utvalda momenten är bearbetade och utvidgade så att de ska passa målgruppens krav på många övningsmöjligheter och lugn layout. Bilderna är nygjorda och enkla med tydliga konturer.

Häfte 1
Förberedande språk- och läs- och skrivövningar.

Förkunskap: Ingen bokstavskunskap eller läsförmåga behövs.