Förlagets beskrivning

Språkskrinet Lina och Robot är en övningsbok i läsförståelse där eleverna arbetar med den reflekterande läsningen.