Förlagets beskrivning

Språket, människan och världen är en introduktion till lingvistik, utvecklad för gymnasiekurserna Människans språk 1 och 2 på det humanistiska programmet.

I läromedlets digitala del finns faktafördjupningar, interaktiva övningar m.m. samt en digital version av boken inläst med textföljning.

Språket, människan och världen är skriven av ett tjugotal författare, verksamma som lärare, forskare och doktorander i lingvistik och närbesläktade ämnen vid Lunds universitet.