Förlagets beskrivning

Här får de elever som kommit lite längre i sin skrivutveckling arbeta med 25 faktatexter om solen och jordens lutning, årstidsväxlingar i naturen, hur man känner igen årstider, djur och växter i närmiljön och deras livscykler, biologiska samband och ekosystemtjänster, som pollinering och nedbrytning.