Förlagets beskrivning

I denna del får de elever som kommit lite längre i sin skrivutveckling arbeta med 25 faktatexter om träd och blommor. Här finns texter om bl a Al, Asp, Lind, Björk, Tussilago, Gullviva, Ek, Blåklocka, Vallmo, Vitsippa och Gran.

Eleverna läser faktatexten på arbetsbladet och sedan skriver de egna faktatexter med hjälp av stödord. Eleverna tränar på att skriva med fullständiga meningar, med stor bokstav och punkt. De får även använda ämnesspecifika ord och begrepp.