Förlagets beskrivning

Enligt Lgr 22 och kursplanerna i SO och NO ska eleverna arbeta med jordgloben, namn och läge på världsdelarna och världshaven, samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven, samband och kretslopp i naturen, djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider, samt namn på vanligt förekommande arter.

I Skriv och lär - Djur och natur i världen får eleverna läsa enkla sakprosatexter, som beskriver 25 olika vilda djur i världen. Här finns texter om Elefant, Flodhäst, Giraff, Gorilla, Grizzlybjörn, Isbjörn, Jaguar, Jättepanda, Kamel, Kameleont, Koala, Kolibri, Krokodil, Känguru, Lejon, Noshörning, Orangutang, Papegoja, Pingvin, Schimpans, Sebra, Skunk, Struts, Tiger och Tvättbjörn. Eleverna får kunskap om olika arter och samband i naturen.

Eleverna får utveckla sin skrivförmåga genom att läsa en enkel faktatext och därefter skriva en egen text med hjälp av stödord. Eleverna tränar på att skriva texter med fullständiga meningar, med stor bokstav och punkt. De får även använda ämnesspecifika ord och begrepp.

Skriv och lär - Djur och natur i världen passar utmärkt för att läggas in på elevernas arbetsschema i svenska eller till klassens undervisning i SO och NO år 1 - 3. Läromedlet är även lämpligt för specialundervisning för elever med särskilda behov i högre åldrar, samt för nyanlända elever.