Förlagets beskrivning

I detta läromedel får de elever som kommit lite längre i sin skrivutveckling arbeta med 25 faktatexter om djur och natur i världen.