Förlagets beskrivning

• Innehåller 24 skrivövningar
• Genomgång av bokstäverna A, S, L, M, R, I, V, N, O, F, K, E, T, B, U (15 st)
• Skrivövningar på hjälplinjer med skrivanvisningar, som visar skrivriktningen, till varje bokstav.
• Skrivövningarna innehåller ljudenligt stavade ord med 2-3 ljud och enkla meningar.
• Många skrivövningar är specifikt inriktade på vokalträning. Detta underlättar skrivinlärningen för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskoleelever och elever med svenska som andraspråk.