Förlagets beskrivning

"Skapa bilder" innehåller genomgångar av en rad olika metoder och tekniker och ger inspirerande tips för det egna bildskapandet.Tekniker som tas upp är bla rita och måla på en rad olika sätt.
Boken tar också upp tredimensionella tekniker som tex att arbeta i lera.
Fotografering är också en ett sätt att skapa bilder som boken tar upp.