Förlagets beskrivning

SFI-boken ÖVA! Kurs B och C är uppbyggd kring teman ur vardagslivet och autentiska intervjuer med helt vanliga och ovanliga människor. Detta gör att eleverna känner igen sig och känner sig personligt engagerade i texterna.

Materialet har ett språkligt fokus och innehåller färdiga frasexempel att utgå ifrån samt många uppgifter inför det nationella provet. Detta ger både dig som lärare och eleverna en trygghet , ni vet att ni följer kursplanen och eleverna känner att de har möjlighet att klara det nationella provet.