Förlagets beskrivning

I Sedlar och mynt 1 får eleverna arbeta med uppgifter inom talområdet 0 – 100.

Med hjälp av våra nya svenska sedlar och mynt får eleverna träna på naturliga tal, positionssystemet och tiobassystemet, tal i utvecklad form, del av antal, addition och subtraktion, likhetstecknets betydelse, dubbelt - hälften samt problemlösning i elevnära situationer.