Förlagets beskrivning

Samhällskunskap på lätt svenska är en sammanfattning av grundskolans kurs i samhällskunskap.

Boken är tänkt för ungdomar och vuxna som läser svenska som andraspråk/svenska för invandrare i någon form av nybörjarverksamhet, som grundskolans förberedelseklass/internationell klass och gymnasiets introduktionsprogram.

Ett kort faktaavsnitt om Sverige inleder boken. Därefter följer åtta teman med rubrikerna Så styrs Sverige, Vår kommun, Val och partier, Dina pengar, Om arbetslivet, Samhällets ekonomi, Lag och rätt samt Sverige och världen.