Förlagets beskrivning

Boken beskriver funktionen av kroppens olika delar och hur de samarbetar. Den tar upp det egna ansvaret att hålla kroppen frisk. Till faktaboken finns Så fungerar kroppen, arbetsbok. I arbetsboken finns arbetsuppgifter med sidhänvisningar till faktaboken. Finns även som interaktiv Daisy-version.