Förlagets beskrivning

Relief Livsvägar är en kursbok i religion för yrkesförberedande program, framtagen enligt Gy2011. De stora världsreligionerna presenteras på ett tydligt och enkelt sätt. Fokus ligger på praktiska riter och traditioner, och texten utgår i de allra flesta fall från svenska förhållanden.

De olika livsåskådningarna tydliggörs också med hjälp av personliga intervjuer med troende och icke-troende.