Förlagets beskrivning

Intensivträning i matematik är ett material för elever som av någon anledning har missat grundläggande begrepp. Dessa elever kan genom en intensivinsats få möjlighet att hämta upp kunskaper, knäcka en viktig matematisk kod och vara med på banan igen!

Häftet Räknemetoder utan övergångar är tänkt för de elever som löser t ex 32 + 13 genom att räkna "ett och ett" steg framåt i talramsan, ofta med fingrarna som hjälp.

Webbaserade övningar finns.