Förlagets beskrivning

PYTT Orange är den fjärde boken i vår serie med ämnesövergripande arbetsböcker för elever som arbetar läsförberedande eller håller på med den första ljudningen.

I PYTT Orange tränar eleverna på att ljuda korta ord och arbetar med kopplingen antal/talen 10 t.o.m 20. Det genomgående temat i de 40 sidorna är hälsa.