Förlagets beskrivning

PYTT Cyan är den tredje boken i vår serie med ämnesövergripande arbetsböcker för elever som arbetar läsförberedande eller håller på med den första ljudningen.

I PYTT Cyan tränar eleverna på att ljuda 1-3 bokstäver och arbetar med kopplingen antal/tal till och med 10. Det genomgående temat i de 40 sidorna är närmiljöns natur.