Förlagets beskrivning

Hur levde människorna på bronsåldern? Vad gjorde männen på gården, vad gjorde kvinnorna, och vad hade man hästarna till? Svaren finns i PULS Historia 1–3.

Arbetsboken övar nya ord och begrepp, befäster kunskap och hjälper eleven reflektera.
Den nya arbetsboken är inriktad på läsförståelse. Genom att arbeta enskilt , i grupp eller i hela klassen tillsammans med läraren, får eleverna hjälp att förstå faktatexterna som de möter i grundboken.