Förlagets beskrivning

PRIO Religion Ämnesboken är en stadiebok i historia anpassad enligt LGR 11 för ÅK 7,8 och 9.

Myter och andra berättelser används för att belysa olika teman inom livsåskådning och etik. Berättelserna är hämtade från olika tider och traditioner och från populärkulturen.