Förlagets beskrivning

Sannolikhet och statistik ingår i serien Plockepinn som sträcker sig från årskurs 1-6.

De moment som behandlas är: sannolikhet, kombinatorik, lägesmått, hur statistik kan tolkas samt hur resultat från undersökningar kan presenteras i tabeller och olika diagram.

Häftet är tänkt för de elever som behöver lite större utmaningar i årskurs 5 och 6.