Förlagets beskrivning

Matematikövningarna i ”Öva tal 1-5 c” tränar på betydelsen av likhetstecknet.
Läromedlet behandlar talen 1-5. Eleverna får träna mer på antalsuppfattning genom att klippa ut, klistra in och skriva rätt siffra på andra sidan likhetstecknet.

Matematikövningarna i ”Öva tal 6-10 c” tränar på betydelsen av likhetstecknet. Läromedlet behandlar talen 6-10. Eleverna får träna mer på antalsuppfattning genom att klippa ut, klistra in och skriva rätt siffra på andra sidan likhetstecknet.

Klippark medföljer. Läromedlet passar för grundsärskolans träningsskoleinriktning och för elever i grundsärskolan i behov av material extra långsam progression