Förlagets beskrivning

Otroliga historier är lästräningsböcker avsedda för språkintroduktion och sfi. De består av  sammanhängande texter baserade på otroliga händelser. Texternas innehåll lockar till vidare läsning och motiverar till att förstå vad man läser. Till varje text finns det ordförklaringar och efter respektive text följer övningar på två olika nivåer.