Förlagets beskrivning

Spelet startar med ett givet ord mitt på en spelplan. Det gäller att placera ut ord på spelplanen, så att alla hänger ihop till en ordfläta. Varje spelare får ett förråd av slumpmässigt valda ord att välja på. Nya ord kan fyllas på.

Du lägger ut ord genom ett klick på spelplanen på den bokstav där ordet ska starta. Varje utlagt ord ger poäng. Om du klickar fel förlorar du poäng.