Läromedel på teckenspråk

Letar du efter läromedel på teckenspråk? Gå in på länken Läromedel på teckenspråk. Välj sedan skolform, ämne och medietyp för att ytterligare avgränsa din sökning.

Händernas värld.

Vill du lära dig det svenska teckenspråket?

Händernas värld är ett läromedel för årskurs 4 och uppåt. Läromedlet kan anpassas till olika elevgrupper eftersom inlärningen kan ske med både ljud, bild, tecken och text. Läs mer om Händernas värld.

Tvåspråkighet - svenska och svenskt teckenspråk

Vad innebär tvåspråkighet för en person som är döv eller har en hörselnedsättning?
Hur fungerar tvåspråkigheten i vardagen? Läs mer och se videoföreläsningar om tvåspråkighet.

Senast ändrad: 2023-04-05