Vad är Hitta läromedel?

Hitta läromedel är en söktjänst för läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang.

Här kan du bland annat hitta läromedel för elever med olika behov och jämföra läromedel ur tillgänglighetsperspektiv. Lämna gärna synpunkter som kan vara till hjälp för oss under fortsatt uppbyggnad. 

Tillgängliga läromedel

Hur tillgängligt ett läromedel är beror till stor del på hur innehållet presenteras, språkets svårighetsgrad, hur dess grafiska form är, bildernas utformning och vilken medietyp som används. För många elever är tillgängligheten avgörande för att kunna ta till sig innehållet i ett läromedel.

För att beskriva tillgängligheten hos läromedlen som finns i Hitta läromedel är de kategoriserade enligt sina tillgängliggörande egenskaper. Det vill säga egenskaper som beskriver om läromedlet är lättläst, har åtkomlig text så att man kan lyssna på det. Om det är ett digitalt läromedel - finns det möjligheter att göra individuella inställningar och liknande.

Sök i Hitta läromedel

I Hitta läromedel kan du söka med hjälp av sökrutan eller utifrån kategorierna ovanför sökrutan. Det går också utmärkt att kombinera söksätten.

Inloggning

Om du skapar konto och loggar in på Hitta läromedel kan du skapa listor med läromedel som du kan dela med andra.

Inspiration för undervisning

På våra inspirationssidor hittar du läromedel och lärarlitteratur för olika skolformer och ämnen. Du hittar också länkar till webbplatser och rapporter där du kan läsa mer.

Senast ändrad: 2023-04-05