E-böcker

Kommersiell e-bok eller e-bok framställd enligt 17 § upphovsrättslagen

En kommersiell e-bok är framtagen med tillstånd av bokens upphovsman, det vill säga författaren av boken. Den får alla köpa och läsa.

I lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, Upphovsrättslagen (URL) 2005:359, finns ett undantag i 17 §. Det gör det möjligt att, utan upphovsrättsmannens tillstånd, tillgängliggöra texter för personer med någon form av läsnedsättning.

Endast personer som har en funktionsnedsättning som medför att de inte kan ta del av texten utan den gjorda anpassningen får låna eller köpa dessa.

Olika format kräver olika läsare/läsprogram

E-böcker produceras och publiceras i olika format som till exempel PDF, Daisy och EPUB. De olika formaten kräver olika läsprogram.

För att läsa Daisy text och ljud i en läsplatta, dator, pekplatta eller smart telefon behöver du en app eller ett program som kan hantera Daisy med både text och ljud.

Du kan lyssna på en Daisybok i en mp3-spelare. Men då missar du Daisyformatets specifika egenskaper.

Senast ändrad: 2023-04-05