Förlagets beskrivning

Matematikboken för åk 1–3 är reviderad enligt Lgr11 och har bytt namn till Nya Matematikboken.

Det finns 6 grundböcker, en A-bok avsedd för höstterminen och en B-bok för vårterminen. Innehållet i böckerna speglar det centrala innehållet i läroplanen. Läs mer om grundboken under rubriken Upplägg här nedanför.