Förlagets beskrivning

Nimo flyger”  som ingår i serien "Lätt att läsa för vuxna", handlar om
varför Nimo vill flyga.
Det är en lättläst historia skriven för vuxna.

Texterna i serien Lätt att läsa för vuxna har till största delen ljudenlig stavning
men en del frekventa ljudstridiga ord förekommer. Varje sida har 1-3 meningar.
Innehållet i texterna anknyter genomgående till erfarenheter och vardagssituationer som går att relatera till för läsaren.

Till alla häften i serien Lätt att läsa för vuxna finns lärarhandledning, frågor och diskussionsuppgifter som pdf.