Förlagets beskrivning

New Levels 3, elevwebb är elevens komplement till New Levels 3, elevbok. Elevwebbens struktur bygger på elevbokens fem huvudteman.

New Levels 3, elevwebb:
• självrättande interaktiva övningar som tränar färdigheterna och befäster kunskaperna
• flexibla ordlistor som eleverna fyller i själv
• övriga resurser kopplade till elevboken såsom ljudfiler och facit.