Förlagets beskrivning

I NE:s digitala läromedel i svenska lägger vi stor vikt vid svenskämnet som ett kommunikations- och demokratiämne. Därmed förbereds eleverna på att kommunicera med andra i såväl skola som vardagsliv, samtidigt som de blir medvetna om att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. NE:s digitala läromedel i svenska är strukturerat som en serie i tre delar som bygger på progression. Eleverna fördjupar och utökar successivt sina kunskaper under de tre åren.