Förlagets beskrivning

Människan har i alla tider använt sin historia och utnytt­jat sina kunskaper både för att leva i sin nutid och för att forma sin framtid. När vi studerar historia förbättrar vi våra möjligheter att förstå vår nutid genom att vi lär av det förflutna. Ett utvecklat historiemedvetande skapas genom kunskaper om historiska förhållanden, samband, begrepp och metoder.