Förlagets beskrivning

I dag kommunicerar en stor del av jordens befolkning med varandra med hjälp av engelska. Via internet, datorspel, filmer och texter möter vi språket på olika sätt i vår vardag, i våra studier och i arbetslivet. Genom att behärska engelska skapar eleverna förutsättningar för att interagera med personer från andra länder och kulturer.

Varje kursdel inleds med en introduktion. Här citeras också relevanta delar ur kursplanens centrala innehåll. Kursdelen avslutas med en sammanfattning, en innehållstabell och en reflektionsuppgift. Det lättöverskådliga upplägget möjliggör en formativ bedömning.