Förlagets beskrivning

Mondo Matematik Elevwebb är en komplettering till den tryckta boken. Elevwebben innehåller uppgifter av olika karaktär såsom, färdighetsträning, spelövningar samt andra självrättande interaktiva övningar. För att förtydliga olika moment finns det didaktiska elevfilmer.

Med hjälp av Mondo Matematik F Lärarwebb kan du som lärare skapa individuella färdighetsträningsuppgifter till eleverna som du sedan delar i elevwebben.