Förlagets beskrivning

Mina ord är ett läromedel i svenska som andraspråk för årskurs 2-6. Det har ett upplägg med tematiska arbetshäften och bildkort.

Elevmaterialet består av fem arbetshäften: Familjen/I skolan, Hemma/I affären, Kroppen/Kläder, Djur/Natur och I staden/ På landet.

Eleverna får rita och måla, klippa och klistra, läsa och skriva – allt efter förmåga. Det centrala ordförrådet och de vanligaste fraserna övas med alla sinnen.