Förlagets beskrivning

Min bok om NÄROMRÅDET blir elevens egen personliga faktabok. Boken ger eleverna tillfälle att beskriva, jämföra, reflektera, samtala, ställa frågor, utbyta erfarenheter och lära av varandra.

Boken innehåller:
Bilder på boendemiljöer och hållbar utveckling (pärmens insida).

Fem uppslag, med tydlig struktur, där eleven ska rita och skriva om sin hemort, sin skolväg, yrken, byggnader och förr i tiden.

Fakta tillsammans med varierande arbetsuppgifter.

En avslutande utmaning i form av ett korsord (facit finns på hemsidan).

Eleverna behöver ha tillgång till olika böcker, broschyrer/digitalt material och kartor över närområdet.