Förlagets beskrivning

Problemlösning och begreppsförståelse har en central plats i Lgr 11, så också i vår nya serie Mattedetektiverna. Med Mattedetektiverna vill vi väcka nyfikenheten för matematikämnet och att eleverna ska få använda de matematiska begreppen i ett inspirerande sammanhang.