Förlagets beskrivning

Folksagan Mästerkatten i stövlar återberätted med teckenstöd. Häftet innehåller ritade tecken som stöd till sagan.