Förlagets beskrivning

Behovet av ett nytt läromedel inom marknadsföring är stort eftersom mycket har hänt på marknaden de senaste 20 åren.

M3000 Marknadsföring möter det behovet genom att koppla teorier inom marknadsföring till dagens situation på marknaden.