Förlagets beskrivning

I serien Elinstallation Yrkesmannaskap belyses såväl det praktiska yrkesmannaskapet som den planering och affärsmässighet som krävs av en installationselektriker.

Läromedlet är uppdelat i faktabok, montörshandbok och en webbaserad övningswebb ”Elistallation Yrkesmannaskap 360 pluswebb” där eleverna får automaträttade instuderingsfrågor samt praktiska uppgifter tilldelade i form av arbetsordrar.

I serien ingår även faktaboken Ljusplanering och Belysningsteknik med tillhörande övningsbok för kursen Belysningsteknik.