Förlagets beskrivning

Ljudlek fokuserar på att lyssna efter enskilda språkljud, vilket har visat sig vara det som har störst effekt på läsinlärningen. Det ska vara lustfyllt att lyssna efter ljud och lära sig läsa. Därför innehåller appen fem olika aktiviteter som är roliga att göra och där man får belöningar i form av animationer.

Att förstå kopplingen mellan bokstav och ljud är avgörande för att kunna läsa/avkoda ord, och därför finns bokstäverna hela tiden med i övningarna.

Handledning finns på www.branja.se