Förlagets beskrivning

I detta läromedel får barnen arbeta med 25 enkla faktatexter om fjärilar och andra småkryp, bl a Citronfjäril, Blåvinge, Humla, Korsspindel, Påfågelöga, Trollslända, Myra, Nyckelpiga, Bi, Nässelfjäril, Makaonfjäril och Gräshoppa.

Barnen skriver av texten från arbetsbladet och skapar en egen bok om fjärilar och småkryp. De kan arbeta på tre nivåer med texten: fylla i orden, kopiera orden bokstav för bokstav eller skriva av orden som helheter.