Förlagets beskrivning

Leta ljud är ett arbetshäfte med ljudanalys som är en viktig del av läsinlärningen. Barn behöver lära sig att lokalisera ljud i ord för att förstå hur läsning fungerar. Rättstavning och grammatik underlättas om dessa grunder är befästa.