Förlagets beskrivning

Det här är en serie mycket lättlästa fristående berättelser som utspelar sig bland personer som bor i ett och samma hyreshus. Berättelserna utspelar sig i vardaglig miljö och de anknyter genomgående till erfarenheter och situationer som går att relatera till för läsaren. Serien innehåller 10 häften. Varje häfte består av omkring 20 sidor med 1-3 meningar per sida och 3-4 bilder. Texterna i “Lätt att läsa för vuxna - Röda serien” har till största delen ljudenlig stavning men en del frekventa ljudstridiga ord förekommer. Till berättelserna finns arbetsböcker med övningar av avkodning och läsförståelse.