Förlagets beskrivning

Läromedel i svenska för åk 79 som utvecklar förmågorna på ett stimulerande, utvecklande och omväxlande sätt med interaktiva elevövningar.

Serien Kontakt har av två huvudböcker med 28 fristående arbetsområden som tillsammans täcker in hela svenskkursen. Huvudbok 1 är något enklare än huvudbok 2 där eleverna ska förhålla sig till fler antal förmågor och de mer avancerade delarna ur det centrala innehållet.

I digitalboken ingår interaktiva elevövningar för varje arbetsområde med fokus på förförståelse, läsförståelse, ordkunskap och hörförståelse.