Förlagets beskrivning

Koll på matematik lyfter fram matematiska begrepp och stöder elevernas lärande genom ett formativt förhållningssätt. 
Arbetssättet i boken gör att eleverna kommer att prata och kommunicera matematik.