Förlagets beskrivning

Iris är ett basläromedel i biologi för gymnasieskolan. 
Iris Biologi 2, elevbok:
• uppbyggd utifrån ämnesplanens centrala innehåll
• utvecklar förståelse för biologins betydelse i samhället
• hjälper dina elever till ett aktivt deltagande i frågor som rör natur och miljö
• pedagogiskt upplagd och rikt illustrerad