Förlagets beskrivning

Bobbo har samlat alla sina kompisars saker i en väska. Varje sak plockas upp, en i taget, och tillsammans med Bobbo listar vi ut vems saker det är.

Boken fokuserar särskilt på begreppet Vems? Ett memo med illustrationer ur boken som vidgar bokens möjligheter till lek och språkträning ingår.