Förlagets beskrivning

Höga Trampolin är en serie häften som fyller elevens kunskapsluckor, ökar motivationen och får honom/henne att övervinna sin osäkerhet i matematik.
Höga Trampolin ger dina elever möjlighet att repetera och inhämta de kunskaper som ligger till grund för betyget E i grundskolans matematik.
Höga Trampolin följer det centrala innehållet i Lgr11.