Förlagets beskrivning

Historia 1 – då, nu och sedan bygger vidare på grundskolans historiekurs och beskriver kortfattat förhistorien och tiden fram till 1776 i ett resumékapitel.

Det skapar utrymme för att presentera tiden därefter mer grundligt – särskilt decennierna efter andra världskriget.